ไทยเจน-วาย ดอทคอม

เว็บไซต์ ข่าวสารการบ้านการเมือง เรื่องราวน่าสนใจ
ติดตามอัพเดทได้ที่นี้


ข่าวเด่น

Published on May 21st, 2019 | by uadmin

นั่งสอนลูกสาวว่า 20 ดัชนีชี้วัดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ด้อยพัฒนาวัดแบบชาวบ้านที่ประชาชนจับได้ต้องได้ดูกันตรงไหนบ้าง..

นั่งสอนลูกสาวว่า 20 ดัชนีชี้วัดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ด้อยพัฒนาวัดแบบชาวบ้านที่ประชาชนจับได้ต้องได้ดูกันตรงไหนบ้าง..
1.ให้ดูกันที่ความสะอาดของบ้านเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางไม่สกปรกและเรี่ยราด
2 ให้ดูที่แม่น้ำลำคลองว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการบุกรุกและมีการจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่
3.ให้ดูที่พื้นที่สาธารณะว่ามีการบุกรุกหรือจับจองเป็นของตัวเองหรือไม่
4.ให้ดูที่วินัยการจราจร มีการเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหรือไม่
5. ให้ดูที่คุณภาพของผู้แทนของประชาชน นักการเมืองที่เขาเลือกมาเป็นคนที่ดีและเหมาะสมหรือไม่หรือได้มาจากการซื้อเสียงขายเสียง
6. ให้ดูกันว่าคุณภาพของเยาวชนเป็นอย่างไร วันวันเยาวชนทำอะไร เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของชาติในที่จะเกิดขึ้น
7.ให้ดูที่วิธีคิดของประชาชน ว่าเน้นการร้องขอจากรัฐหรือการทำหน้าที่เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับรัฐ
8. ให้ดูที่ความมั่นคงของหลักธรรมและการประพฤติตน ตามคุณธรรมจริยธรรมในหลักธรรมแห่งศาสนา ดูความเข้มแข็งของ ศาสนทายาทในพระศาสนา
9. ให้ดูกันที่การมีรายได้ที่พออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้
10.ให้ดูกันที่การเคารพทำนุบำรุงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ให้ดูกันที่ ความสามารถของผู้นำสูงสุด
12. ให้ดูกันที่ คุณภาพของรายการ ในการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์และวิทยุว่าเน้นการเสริมความรู้เสริมความเข้มแข็งหรือเป็นเรื่องที่ไร้สาระน้ำเน่าเน้นการขายธุรกิจเป็นสำคัญ
13 ให้ดูกันที่ ความสามารถในการจัดระเบียบ และการจัดการกับสิ่งเสพติด เหล้าบุหรี่ ว่ามีความเด็ดขาด จนไม่มีการแพร่ระบาด
14 ให้ดูกันที่ถนนหนทางระบบการคมนาคมขนส่ง ว่ามีความเชื่อมโยงมีความปลอดภัยและมีความสะดวกที่ทั่วถึง
15 ให้ดูกันที่การมีส่วนร่วมอย่างมีจิตอาสาของทุกภาคส่วนและภาคประชาชนในการมีจิตสาธารณะ
16.ให้ดูกันที่การคิดคำนึงถึงความเป็นไปในอนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงแค่หาเช้ากินค่ำทำกินทำอยู่ไปวันๆอนาคตไม่รู้จะไปไหน ให้ดูกันที่ การมีหลักยึดอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่อถือในสิ่งที่ไร้สาระบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้มา ซึ่งโชคลาภโดยไม่ได้มีการทำการใดใดนอกจากร้องขอเจอกับสิ่งแปลกประหลาดก็กราบไหว้เพื่อขอโชคลาภเป็นต้น
17 ให้ดูที การจัดการน้ำและพลังงาน ว่ามีการทำอย่างเป็นระบบหรือไม่ว่ามีการคำนึงถึงความเพียงพอในอนาคตหรือไม่
18 ให้ดูที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารการมีแหล่งอาหารที่พอเพียงและเพียงพอ
19 ให้ดูกันที่มีความเข้มแข็งในการปกครองหรือไม่ ไม่ใช่ว่าปฏิวัติอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนผู้นำอยู่ตลอดเวลา
20 ให้ดูที่ประเทศรอบข้างเพื่อนรอบข้างให้ความเคารพและยำเกรงมากน้อยแค่ไหน..

และนี่คือ 20 ข้อของการชี้วัดประเทศที่พัฒนาแล้วแบบชาวบ้านชาวบ้านครับ

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
ควนขนุน พัทลุง

59 total views, 1 views today


About the AuthorBack to Top ↑