ไทยเจน-วาย ดอทคอม

เว็บไซต์ ข่าวสารการบ้านการเมือง เรื่องราวน่าสนใจ
ติดตามอัพเดทได้ที่นี้


กระแสการเมือง

Published on November 1st, 2018 | by uadmin

มารวมกันสร้างความฝันให้เป็นความจริง

 

“มารวมกันสร้างความฝันให้เป็นความจริง”

พรรคการเมืองของประชาชน ต้องเป็นพรรค ของคนทุกรุ่นทุกวัย
ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภายใต้สังคม และ วัฒนธรรมไทย
ไม่ยกย่องต่างชาติขึ้นมาข่มขู่คนไทยด้วยกันเอง

พรรคการเมืองของประชาชน ต้องเป็นพรรคการเมือง ของคนทุกชั้น
ที่เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ของประชาชน
ทั้ง ก่อน และ หลังการเลือกตั้ง

พรรคการเมืองของประชาชนต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ
เพื่อประชาชน ดังนั้นพรรค จึงต้องมีหน้าท่ีต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างจริงจัง

พรรคการเมืองของประชาชน ย่อมไม่ใช่พรรค ของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
ไม่ใช่พรรคชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านสถาบันต่างๆของชาติ ไม่ใช่
พรรคซึ่งเป็นท่ีสุมหัวของนักการเมือง แต่ต้องเป็นพรรคท่ีทุกความเห็น
ของประชาชน จะได้รับการดูแลอย่างจริงจัง และ
ต้องตอบกลับมาที่ประชาชนได้อย่างชัดเจน

ที่มา : https://www.facebook.com/100001910903561/posts/2432985640108442/

230 total views, 1 views today


About the AuthorBack to Top ↑